789BET-Chấm thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Xuất hiện nhiều bài thi điểm 10 môn Toán