789BET-Tạm giữ thanh niên đánh võng như 'rang lạc' trên cầu Nhật Tân