Khoản vay dài hạn có thời hạn bao lâu?-tin tức chính thống 789BET