789BET-Thượng đỉnh hòa bình Thụy Sỹ không thể cô lập Nga