Từ hôm nay người dân có thể mua vàng miếng SJC online: Cách làm thế nào?