Nga sở hữu công nghệ hạt nhân độc nhất trên thế giới