Áo chống nắng vướng bánh xe, người phụ nữ ngã gãy tay