SHB thu thập thông tin sinh trắc học của khách hàng789BET-